Publieksvaartocht Waddenzeezijde

Rijkswaterstaat organiseert publieksvaartochten langs de werkzaamheden aan de Waddenzeezijde van De Afsluitdijk (kosteloos). Geïnteresseerden kunnen op deze manier zelf het werk aan de Afsluitdijk bekijken.

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. Maar de dijk is aan vernieuwing toe. Hij voldoet niet aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Bovendien verandert het klimaat. Daardoor stijgt de zeespiegel en zullen er vaker extreme weersomstandigheden zijn. De dijk moet ons ook onder veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Daarom werkt bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. 

Wil jij de werkzaamheden vanaf het water zien?

Vanuit de haven Den Oever worden boottochten georganiseerd. Op een authentieke vissersboot vaar je op de Waddenzee, langs de Afsluitdijk en de werkzaamheden. De boottochten zijn gratis. In ongeveer twee en een half uur krijg je een uniek zicht op het werk vanaf het water. Een enthousiaste gids geeft onderweg tekst en uitleg over dijkversterking, de bouw van de spuisluizen en gemalen, natuur en visserij. Een unieke beleving!

Reserveren

Uitleg inschrijfmodule:
-Kies voor het aantal personen, maximaal 4 personen per inschrijving (selecteren).
-Kies een beschikbare datum, dit zijn alleen de vet gedrukte data in het kalenderoverzicht (aanvinken).
-Als een datum niet meer beschikbaar is, staat deze dus ook niet meer vet gedrukt in het kalenderoverzicht.
-Kies een bijbehorende beschikbare vertrektijd, dit kader staat rechts naast het kalenderoverzicht (aanvinken).
-In dit kader met vertrektijd staat rechts tussen haakjes het aantal beschikbare plaatsen aangegeven, per boot maximaal 35 personen.
-Indien in het kader de vertrektijd is doorgehaald, is deze datum/tijd niet meer beschikbaar. Vol = vol!
-Let op het juist invoeren van de eigen contactgegevens (dit kan door de organisatie niet achteraf worden gecorrigeerd!).
-Op het ingevoerde e-mailadres volgt een e-mailbevestiging (bij een foutief ingevoerd e-mailadres ontvangt u dus geen e-mail met reserveringsbevestiging!).
-Per aanmelding volgt een e-mailbevestiging, met datum, vertrektijd, aantal personen, aanvullende publieksinformatie en een link voor het zelf annuleren van de aanmelding.
-Bij meerdere registraties/pogingen volgen dus ook meerdere e-mailbevestigingen (met reserveringsbevestiging). 
-Bij een niet meer gewenste reservering en/of foutief ingevoerde aanmelding deze graag zo spoedig mogelijk zelf annuleren met de link in de e-mailbevestiging, zodat deze plaatsen weer beschikbaar komen voor andere belangstellenden (!).
-De e-mailbevestiging is uw toegangsbewijs, controleer of deze niet in de SPAM-box terecht is gekomen.
-Er kan alleen online gereserveerd / geannuleerd worden (geen aanpassingen via telefonisch contact).

    Laden...