Publieksvaartocht Waddenzeezijde

Bouwconsortium Levvel (BAM, Van Oord, Rebel) organiseert publieksvaartochten langs de dijkversterkingswerkzaamheden aan de Waddenzeezijde van De Afsluitdijk (kosteloos). Geïnteresseerden kunnen op deze manier zelf de werkzaamheden aan de Afsluitdijk bekijken.

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. De Afsluitdijk beschermt sinds 1932 grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit de zee. Maar de dijk is aan vernieuwing toe. Hij voldoet niet aan de huidige wettelijke normen voor waterveiligheid. Bovendien verandert het klimaat. Daardoor stijgt de zeespiegel en zullen er vaker extreme weersomstandigheden zijn. De dijk moet ons ook onder veranderende omstandigheden bescherming blijven bieden tegen overstromingen. Daarom werkt bouwconsortium Levvel in opdracht van Rijkswaterstaat aan de versterking van de Afsluitdijk. 

Wil jij de werkzaamheden vanaf het water zien?

Vanuit de haven Den Oever worden, door bouwconsortium Levvel, boottochten georganiseerd. Op een authentieke vissersboot vaar je op de Waddenzee, langs de Afsluitdijk en de dijkversterkingswerkzaamheden. De boottochten zijn gratis. In ongeveer twee en een half uur krijg je een uniek zicht op de werkzaamheden vanaf het water. Een enthousiaste gids geeft onderweg tekst en uitleg over dijkversterking, de bouw van de spuisluizen en gemalen, natuur en visserij. Een unieke beleving!

Extra boottochten op verjaardag Afsluitdijk toegevoegd

Op 28 mei a.s. bestaat de Afsluitdijk 90 jaar! En wie jarig is, trakteert. We doen dat met vier extra boottochten op zaterdag 28 mei én oranjekoeken.

Ben jij erbij?

Reserveren

Uitleg inschrijfmodule:
-Kies voor het aantal personen, maximaal 4 personen per inschrijving (selecteren).
-Kies een beschikbare datum, dit zijn alleen de vet gedrukte data in het kalenderoverzicht (aanvinken).
-Als een datum niet meer beschikbaar is, staat deze dus ook niet meer vet gedrukt in het kalenderoverzicht.
-Kies een bijbehorende beschikbare vertrektijd, dit kader staat rechts naast het kalenderoverzicht (aanvinken).
-In dit kader met vertrektijd staat rechts tussen haakjes het aantal beschikbare plaatsen aangegeven, per boot maximaal 25 personen.
-Indien in het kader de vertrektijd is doorgehaald, is deze datum/tijd niet meer beschikbaar. Vol = vol!
-Let op het juist invoeren van de eigen contactgegevens (dit kan door de organisatie niet achteraf worden gecorrigeerd!).
-Op het ingevoerde emailadres volgt een emailbevestiging (bij een foutief ingevoerd emailadres ontvangt u dus geen email met reserveringsbevestiging!).
-Per aanmelding volgt een emailbevestiging, met datum, vertrektijd, aantal personen, aanvullende publieksinformatie en een link voor het zelf annuleren van de aanmelding.
-Bij meerdere registraties/pogingen volgen dus ook meerdere emailbevestigingen (met reserveringsbevestiging). 
-Bij een niet meer gewenste reservering en/of foutief ingevoerde aanmelding deze graag zo spoedig mogelijk zelf annuleren met de link in de emailbevestiging, zodat deze plaatsen weer beschikbaar komen voor andere belangstellenden (!).
-De emailbevestiging is uw toegangsbewijs, controleer of deze niet in de SPAM-box terecht is gekomen.
-Er kan alleen online gereserveerd / geannuleerd worden (geen aanpassingen via telefonisch contact).

Publieksinformatie – boottochten De Afsluitdijk V1

Coronavirus / COVID-19:
Wij volgen de landelijk geldende richtlijnen van het COVID-beleid Rijksoverheid. Wij verzoeken iedereen zich hier aan te houden. Zie voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (www.rijksoverheid.nl). 

Algemene regels:

  • Houd extra rekening met elkaar op plaatsen waar mensen elkaar moeten passeren,
    geef elkaar de ruimte en/of wacht even op elkaar.
  • Ontsmet je handen op plaatsen waar dit wordt aangeboden.
  • Hoest en nies in je elleboog.
  • Volg eventuele aanwijzingen op van onze medewerkers.
  • We houden ons het recht voor om mensen met gezondheidsklachten te weigeren.
    Laden...